Invest Group

INVEST GROUPs  idé bygger på att investera i bolag med förädlingsmöjligheter och skapa nya affärsvärden med ett långsiktigt perspektiv.
Det främsta fokuset ligger idag på investeringar inom besöksnäringen och fastighetsbolag.

DETTA KAN VI HJÄPA TILL MED:

  • Hitta hotellfastigheter i någon av de 10 största städerna
  • Hitta hotellfastigheter vid starka turistorter
  • Stödja Våra Älskade Barn

Daniel Olsson
+46 (0)70-106 50 00
daniel@investgroup.se

www.investgroup.se