Kontakt

Besöksadress:
Ängelholmsvägen 28
269 31 Båstad

Postadress:
Båstad Barret 12
c/o Båstad Företagsby
Ängelholmsvägen 263
269 42 Båstad

Telefon 0431 – 792 30
E-post: info@bastadforetagsby.se