Båstad Företagsby

Från och med 2015-10-01 skiftade Designgården ägare och drivs numera vidare av och tillsammans med Båstad Företagsby.